Psykoterapi med inriktning KBT och MCT


KBT står för kognitiv beteendeterapi, vilket innebär en terapiform som bygger på teorier och metoder från olika forskningstraditioner, kognitions- och inlärningspsykologin. KBT kan ses som ett paraplybegrepp som omfattar delvis skilda terapiformer och metoder. Till dessa räknas bland annat kognitiv terapi (K) beteendeterapi (B), schematerapi, dialektisk beteendeterapi (DBT). 

Ny forskning har lett fram till andra terapiformer, till exempel Acceptance and comittment Therapy (ACT). Nyare behandling är Metakognitiv terapi (MCT). MCT har en annan teorigrund jämfört med KBT.  Ett annat tillskott är Compassionfokuserad terapi (CFT), som bygger på flera olika teorier. Det som är gemensamt för de olika behandlingsmetoderna är dess förankring i vetenskaplig grund. 


Nyheter

Du kan boka tid direkt på hemsidan.  

Mottagningen har flyttat till Drakenbergsgatan 11 vid Hornstull


Förändring börjar alltid med ett första steg

Ta kontakt redan i dag!


Steps psykoterapi kan ta emot dig i Stockholm och Södertälje, både på mottagning eller genom säkra videosamtal. Du väljer.