Om mig

 

Jag heter Ina Koppen. Jag behandlar olika former av psykisk ohälsa. Det kan till exempel handla om att du fastat i ett mönster med självkritik och skam, du lider av dålig självkänsla, social ångest/ängslighet, ständig oro, stress, utmattning eller depression. 

Jag erbjuder även samtalsstöd.

Jag kan också hjälpa dig som har fastnat i ett återkommande mönster av att ständigt gå på olika dieter på grund av missnöje med kroppen och hälsan.


Jag är utbildad psykoterapeut och arbetar med KBT, kognitiv beteendeterapi. År 2011 började jag min grundutbildning i KBT på Karolinska Institutet i Stockholm, min examen som legitimerad psykoterapeut var klar våren 2018. Sedan 2011 har jag, samtidigt med min utbildning, arbetat med psykoterapi på deltid.

Jag har också en grundläggande utbildning som legitimerad dietist och har 15 års erfarenhet av att jobba med problem som är kopplade till mat.
Jag har gått en fördjupningsutbildning i CFT copassionfokuserad terapi, på Karolinska Institutet i Stockholm. Vidare kommer jag att specialisera mig i MCT, metakognitiv terapi, under 2 års tid, med start våren 2021. Redan nu går det bra att få behandling med MCT för GAD, då jag under flera års tid arbetat med MCT under handledning.
CFT är utvecklat för klienter som lider myckert av självkritik och skam. Mer information hittar du här https://cftinstitutet.se/behandling.html 
MCT har bland annat visat sig mycket hjälpsamt för klienter som ägnar mycket tid till oro. Mer information hittar du här. https://www.mct-institute.se/metakognitiv-terapi/ 

Mina samarbetspartners.
Steps Psykoterapi samarbetar med Falchealthcare https://www.falcksverige.se/healthcare/
Ahum, psykologisk tjänst på nätet. https://www.ahum.se/  
Medichek specialisttjänst på nätet  https://medicheck.se/

Du hittar mig också på Teraply, www.teraply.se  En söktjänst på nätet, för att hitta legitimerad psykoterapeut eller psykolog.