Om mig

 

Jag heter Ina Koppen och jobbar med psykologisk behandling/psykoterapi. Till mig kommer du när du behöver hjälp med psykisk ohälsa. Det kan till exempel handla om att du fastnat i ett mönster med självkritik och skam, du lider av dålig självkänsla, social ångest/ängslighet, ständig oro, stress, utmattning eller depression. 

Jag kan också hjälpa dig som har fastnat i ett återkommande mönster av att ständigt gå på olika dieter pga missnöje med kroppen och hälsan. 
Min grundutbildning i psykoterapi, med inriktning kognitiv beteendeterapi, påbörjade jag 2011 på KI, Karolinska Institutet i Stockholm.  Det var också på KI som jag tog min examen som legitimerad psykoterapeut våren 2018. Sedan 2011 har jag, samtidigt med min utbildning, arbetat med psykoterapi på deltid.

Min andra grundutbildning utgörs av dietistexamen, jag har 15 års erfarenhet av att jobba med problem som är kopplade till mat.

2020 deltog jag i en ettårig fördjupningsutbildning i CFT compassionfokuserad terapi, på Karolinska Institutet i Stockholm. CFT är utvecklat för klienter som lider av självkritik och skam. Följ länken för mer information. https://cftinstitutet.se/behandling.html 

Just  nu specialiserar jag mig i MCT, metakognitiv terapi, under ledning av upphovsmakaren, Professor Adrian Wells och hans kollega Professor Hans Nordahl. Detta arbete pågår under 2 års tid och avslutas i November 2022. Utbildningen är den enda i sitt slag som certifierar terapeuter i MCT.
 
MCT är ett nyare sätt att behandla psykisk ohälsa, det handlar i stora drag om hur vi hanterar tankar.  I en behandling med MCT får klienten hjälp att upptäcka den egna självregleringen av icke hjälpsamma tankeprocesser, såsom till exempel oro, ältande eller så kallat övertänkande. Detta innebär att klienten kan lära sig bryta processer som skapar lidande. MCT är en hjälpsam behandling för de flesta typer av psykisk ohälsa. MCT har starkt stöd i forskningen vid behandling av tex ångest och depression. 
 
Följ länken för mer information.. https://mct-institute.co.uk/therapy/ 

Redan nu går det bra att få behandling med MCT för tex GAD, generaliserad ångest, eller annat ångesttillstånd, men även depression. Jag har sedan flera år tillbaka arbetat med MCT under handledning.

Ahum matchningstjänst https://www.ahum.se/ 
Medicheck specialisttjänst på nätet  https://medicheck.se/

Meela matchningstjänst för kvinnor https://meelahealth.com/