Om mig

 

Jag heter Ina Koppen och jobbar med psykologisk behandling/psykoterapi. Till mig kommer du när du behöver hjälp med psykisk ohälsa. Det kan till exempel handla om att du fastat i ett mönster med självkritik och skam, du lider av dålig självkänsla, social ångest/ängslighet, ständig oro, stress, utmattning eller depression. 

Jag kan också hjälpa dig som har fastnat i ett återkommande mönster av att ständigt gå på olika dieter pga missnöje med kroppen och hälsan. 
Min grundutbildning i psykoterapi, med inriktning kognitiv beteendeterapi, påbörjade jag 2011 på KI, Karolinska Institutet i Stockholm.  Det var också på KI som jag tog min examen som legitimerad psykoterapeut våren 2018. Sedan 2011 har jag, samtidigt med min utbildning, arbetat med psykoterapi på deltid.

Min andra grundutbildning utgörs av dietistexamen, jag har 15 års erfarenhet av att jobba med problem som är kopplade till mat.

2020 deltog jag i en ettårig fördjupningsutbildning i CFT compassionfokuserad terapi, på Karolinska Institutet i Stockholm. CFT är utvecklat för klienter som lider av självkritik och skam. Följ länken för mer information. https://cftinstitutet.se/behandling.html 

Just  nu specialisera jag mig i MCT, metakognitiv terapi, under ledning av upphovsmakaren, Professor Adrian Wells. Detta arbete pågår under 2 års tid. Utbildningen är den enda i sitt slag som certifierar terapeuter i MCT.
 
MCT är en nyare modell för behandling av psykisk ohälsa, den handlar om hur vi hanterar tankar.  I en behandling med MCT får klienten hjälp att upptäcka den egna självregleringen av icke hjälpsamma tankeprocesser, såsom till exempel oro och ältande. Detta innebär att klieten kan lära sig bryta processer. som skapar lidande. MCT är en hjälpsam behandling för de flesta typer av psykisk ohälsa. 
 
Följ länken för mer information.. https://www.mct-institute.se/metakognitiv-terapi/ 

Redan nu går det bra att få behandling med MCT för tex GAD, generaliserad ångest, eller annat ångesttillstånd, men även depression, då jag sedan flera år tillbaka arbetat med MCT under handledning.

Mina samarbetspartners.
Falck healthcare https://www.falcksverige.se/healthcare/ 
Ahum matchningstjänst https://www.ahum.se/
Medicheck specialisttjänst på nätet  https://medicheck.se/

Du hittar mig också på Teraply, www.teraply.se  En söktjänst på nätet, för att hitta legitimerad psykoterapeut eller psykolog.