Om mig

 

Jag heter Ina Koppen och jobbar med psykologisk behandling/psykoterapi. Till mig kommer du när du behöver hjälp med psykisk ohälsa. Det kan till exempel handla om att du fastnat i ett mönster med självkritik och skam, du lider av dålig självkänsla, social ångest/ängslighet, ständig oro, stress, utmattning eller depression. 

Jag kan också hjälpa dig som har fastnat i ett återkommande mönster av att ständigt gå på olika dieter pga missnöje med kroppen och hälsan. Utbildning och erfarenheter

Min utbildning till psykoterapeut har jag fått på Karolinska institutet, KCP, kompetenscentrum för psykoterapi, med inriktning kognitiv beteendeterapi, KBT.


2020 deltog jag i en ettårig fördjupningsutbildning i CFT compassionfokuserad terapi, på Karolinska Institutet i Stockholm. CFT är utvecklat för klienter som lider av självkritik och skam. Följ länken för mer information. https://cftinstitutet.se/behandling.html  

Min grundutbildning utgörs av dietistexamen, jag har 15 års erfarenhet av att jobba med problem som är kopplade till mat.

Jag arbetar främst med MCT, metakognitiv terapi. Jag har fått min utbildning i MCT på MCTinstitute och innehar en certifiering inom MCT.  På MCT institutets hemsida registreras terapeuter som är certifierade i MCT, följ länken.  https://mct-institute.co.uk/mct-registered-therapists/sweden/ 


MCT är ett nyare sätt att behandla psykisk ohälsa, det handlar i stora drag om hur vi hanterar tankar. I en behandling med MCT får klienten hjälp att upptäcka den egna självregleringen av icke hjälpsamma tankeprocesser, såsom till exempel oro, ältande eller så kallat övertänkande. Detta innebär att klienten kan lära sig bryta processer som skapar lidande. MCT är en hjälpsam behandling för de flesta typer av psykisk ohälsa. MCT har starkt stöd i forskningen vid behandling av tex ångestproblematik och depression. 
Mina samarbetspartners.

Teraply https://teraply.se/

Vården.se https://www.varden.se/vardgivare/s%C3%B6dermalm/53769/steps-psykoterapi 

Falck healthcare https://www.falcksverige.se/foretag/healthcare/ 

Medicheck specialisttjänst på nätet  https://medicheck.se/

Meela matchningstjänst för kvinnor https://meelahealth.com/ 

Psykoterapiförmedlingen https://psykoterapiformedlingen.se/


Medlem i:
Svensk förening för  Metakognitiv terapi 


Beteendeterapeutisk förening


Svensk förening för kognitiva och beteendeinriktade terapier

https://sfkbt.se/sfkbt/