Trygghet

Som klient hos mig har följande punkter iakttagits gällande din trygghet.

Du är skyddad av lagen i egenskap av klient, vilket bland annat innebär att vården bedrivs klientsäkert, på så vis att sekretess efterföljs, journal förs samt att klientförsäkring finns.

Behandlingen utgår från vetenskaplig grund.

Verksamheten är registrerad hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Registrering av personuppgifter regleras utifrån regler om sekretess.

Jag arbetar med legitimation utfärdad av Socialstyrelsen

 

Psykoterapeut och dietist är skyddade yrkestitlar. För att få kalla sig psykoterapeut eller dietist behöver man ha genomgått, av socialstyrelsen, godkända utbildningar för båda dessa yrken. Socialstyrelsen utfärdar legitimation efter godkända utbildningar. Socialstyrelsen har ett register över legitimerad personal. Vid behov kan du själv ta kontakt med dem vid frågor gällande legitimation. Mejladressen är följande hosp@socialstyrelsen.se   


Min verksamhet bedrivs med IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som tillsynsmyndighet. IVO har ett register över godkända vårdgivare, vid frågor om registret skriv till registerfragor@ivo.se        

VID AKUT BEHOV KONTAKTA 112

Råd och stöd på mejl, chatt och telefon.

https://www.1177.se/liv--halsa/psykisk-halsa/att-soka-stod-och-hjalp/rad-och-stod-pa-chatt-och-telefon-vid-psykisk-ohalsa-och-beroende/ 

Har du tappat kontrollen över din sexualitet.

https://preventell.se/