Behandling

KBT och MCT är korttidsterapier vilket ofta innebär behandlingar på 6-10 tillfällen, ibland kortare eller längre. Min erfarenhet säger att de flesta kommer långt, eller blir av med sina besvär på 7-10 sessioner. Ibland krävs färre sessioner.  MCT kräver färre sessioner jämfört med KBT. Varje session pågår 45 minuter och vanligen en gång/vecka. En behandling innebär att du lägger ner tid på behandlingen mellan sessionerna, för att få god effekt.  

En samtalskontakt kan löpa över kortare eller längre tid, du väljer. 


Professor Adrian Wells berättar om MCT (Engelska).

 https://www.youtube.com/watch?v=kekPbxfNt3U 

Psykolog Peter Myhr berättar om MCT (Svenska).

 https://www.youtube.com/watch?v=fQrTCARxvk4&t=5s


Generell ångest, GAD

Jag oroar mig för det mesta

Känner du dig ständig orolig och spänd. Har du svårt att koppla av och känna dig utvilad. Du får ont i kroppen och har lätt att känna irritation. Du är ständigt trött. Det är ett lidande som påverkar dig i allt du gör. Många är drabbade av att de oroar sig i smått och stort, vardagen blir till en daglig kamp. 

Stressproblematik

Jag känner mig så trött och har ändå svårt att sova, dagarna är fyllda av allt som skall göras för att livet skall fungera

Allt snurrar, du glömmer, du har svårt att fokusera, tröttheten ligger som en filt över tillvaron. Trots det har du ändå svårt att koppla av och sova när kvällen kommer och det äntligen är dags att återhämta sig.

Nedstämdhet/Depression

Ingenting glädjer mig längre

Du känner inte igen dig, Inget är längre roligt, du har slutat att umgås med dina vänner och ser ingen lösning på hur livet skulle kunna bli bättre. Du grubblar ofta över vad det är för fel.

Social fobi/ängslighet

Jag kan inte vara mig själv i sociala situationer

I sociala situationer blir du ofta spänd och nervös, du tappar koncentrationen och får inte fram ett ljud. Du tänker på hur andra skall uppfatta dig och är rädd för hur du bedöms. Det är inte ovanligt att du oroar dig inför en social händelse, förväntansångest, men även efter händelsen.

Känslo-reglering.

Lär dig att hantera dina känslor. Vi flyr ofta från obehagliga känslor vilket kan skapa problem i relationer med andra, men även i reation till oss själva. Kanske du äter, dricker, jobbar eller gör något annat mer än du vill, som ett led i att försöka hantera svåra känslor.

Att trivas och må bra i sin kropp

För dig som är trött på att gå på dieter och trött på att gå upp och ner i vikt. Jag hjälper dig genom att kombinera näringslära med psykologisk behandling och på så sätt hitta ett hållbart sätt att äta och en ökad trivsel med kroppen.